Kiedy warto decydować się na dedykowane rozwiązania IT?

Kiedy warto decydować się na dedykowane rozwiązania IT?Funkcjonujemy obecnie w erze wielkich przemian zachodzących za sprawą nowych technologii informatycznych. Obserwowane zmiany postępują dynamicznie, co sprawia, że przedsiębiorstwa ukierunkowane na rozwój stale poszukują przewagi konkurencyjnej. Wspomnianą przewagę może zapewnić firmom wdrożenie rozwiązań IT takich jak oprogramowanie na zamówienie bądź też dedykowana aplikacja. Sprawdźmy, czym charakteryzuje się oprogramowanie dedykowane, jak dedykowane rozwiązania IT mogą usprawnić biznes oraz jaką rolę w procesie ich rozwoju pełni product workshop?

Charakterystyka dedykowanego oprogramowania

Rynek oprogramowania stale jest wzbogacany o kolejne odsłony popularnych programów, dostępnych dla każdego, z których można korzystać zaraz po zakupie (tzw. oprogramowanie pudełkowe). Konkurencyjne dla tego typu rozwiązań IT stało się oprogramowanie dedykowane dostarczane przez firmy programistyczne, które specjalizują się w jego wytwarzaniu. Czym jest zatem rozwiązanie dedykowane? Najprościej rzecz ujmując, dedykowane oprogramowanie jest to produkt, który odpowiada na indywidualne potrzeby firmy.

Oprogramowanie dedykowane dla przedsiębiorstwa jest ściśle dostosowane do procesów w nim zachodzących, skrojone jest pod potrzeby pracowników oraz posiada wyłącznie niezbędne funkcjonalności, co w ogólnym rozrachunku przyczynia się do wzrostu wydajności firmy.

Rodzaje popularnych rozwiązań IT na zamówienie

Dedykowane rozwiązania IT znajdą zastosowanie w każdym sektorze gospodarki począwszy od przemysłu, poprzez handel, transport, usługi, a na finansach kończąc. Przykładów wykorzystania oraz rodzajów dedykowanych rozwiązań może być zatem wiele. Wśród najczęściej budowanych możemy wyróżnić:

  • aplikacje webowe,
  • aplikacje desktopowe,
  • systemy informatyczne (ERP, WMS, TMS),
  • platformy sprzedażowe (portale B2B, sklepy internetowe),
  • dedykowane aplikacje mobilne (natywna, hybrydowa, PWA).

Zalety dedykowanych rozwiązań IT w stosunku do produktów Out-of-the-Box

Dedykowane rozwiązania powstają przy wykorzystaniu najnowszych technologii, dlatego ich wybór gwarantuje firmie, iż wdrażany w niej system spełnia aktualne standardy panujące na rynku. Zapewniają lepszą integrację z już istniejącymi rozwiązaniami IT w przedsiębiorstwie oraz są mniej podatne na ataki bądź wyciek danych (gwarantują większe bezpieczeństwo).  

Wśród innych zalet dedykowanego oprogramowania można wskazać to, że takie rozwiązania są bardziej skalowalne. Oprogramowanie w przypadku szybkiego rozwoju firmy nie ogranicza jej wzrostu. Przyczynia się również do zwiększania produktywności pracowników, ponieważ z powodu ścisłego dopasowania do użytkowników jest ono dla nich bardziej przyjazne w użytkowaniu. Oprogramowanie na zamówienie nie posiada ograniczeń związanych z liczbą wykupionych licencji oraz można je swobodnie rozwijać poprzez dodawanie nowych funkcjonalności.

Zalety dedykowanych rozwiązań IT w stosunku do produktów Out-of-the-Box

Etap przedwdrożeniowy w tworzeniu rozwiązań IT szytych na miarę

Aby oprogramowanie dedykowane spełniło w pełni pokładane w nim nadzieje, należy opracować skuteczną strategię produktową. Jasno określone cele oraz plan działania zwiększa szanse na sukces.

Korzystne na tym etapie może być zorganizowanie discovery workshop. Efektem tego rodzaju warsztatów jest uzyskanie przez zespół projektowo – produkcyjny kompleksowej wiedzy o potrzebach oraz wymaganiach zarówno klienta, jak i użytkowników końcowych.
Więcej o usłudze discovery workshop możesz przeczytać na stronie software house’u (źródło)

Dlaczego warto sięgnąć po rozwiązania IT na zamówienie?

Rozwiązania dedykowane przyczyniają się do uporządkowania, zoptymalizowania oraz udoskonalania zachodzących w przedsiębiorstwie procesów. Elastyczność rozwiązań IT na zamówienie sprawia, iż są to jedne z najlepszych systemów informatycznych, których odpowiednie wdrożenie w firmie pomoże osiągnąć kolejny poziom rozwoju oraz zapewni przewagę nad innymi przedsiębiorstwami w branży.

Sprawdź także:


Dodaj komenatarz